Добре дошли!

 

Наш предмед на дейност е извършването на висококачествени услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация(ДДД). Нашите квалифицирани работници ще подходят с нужното внимание към всеки един от вас и ще предложат индивидуално решение за всеки от Вас! Фирмата е регистрирана в Столично РЗИ(ХЕИ) и дейността й се извършва под контрола на съответните отговорни органи.

Съкращението (ДДД) произлиза от началните букви на думите: дезинфекция, дезинсекция и дератизация. (ДДД) е група от взаимодопълващи се мерки за биологична защита, които се прилагат съвместно, по предварително разработен план. С помощта на тези мерки се ограничава разпространението на заразните заболявания, намалява се вероятността от възникване на болести по хората, домашните животни и полезните растения и се понижават стопанските загуби, причинени от вредители по растенията и неприятели на домашните животни.

 
 
Share